Loading...

HydroSafeGuard S.A. realizuje projekt “Przeprowadzenie badań B+R mających na celu wdrożenie innowacyjnego produktu HydroSafeGuard & CleanAir”

Cel projektu:


– Opracowanie produktów oczyszczających powietrze (aktywna eliminacja szkodliwych substancji lotnych z powietrza)
– chroniących powierzchnie (drewno, metal, szkło, mineralne) przed szkodliwym działaniem wody

Budżet:

Wartość projektu: 4 175 096.62 zł

Dofinansowanie: 3 230 379.46 zł

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020