Loading...

HydroSafeGuard S.A. realizuje projekt “Przeprowadzenie badań B+R mających na celu wdrożenie innowacyjnego produktu HydroSafeGuard & CleanAir”

Cel projektu:


– Opracowanie produktów oczyszczających powietrze (aktywna eliminacja szkodliwych substancji lotnych z powietrza)
– chroniących powierzchnie (drewno, metal, szkło, mineralne) przed szkodliwym działaniem wody

Budżet:

Wartość projektu: 4 175 096.62 zł

Dofinansowanie: 3 230 379.46 zł

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Z ogromną przyjemnością i nieskrywaną dumą informujemy, że firma HydroSafeGuard S.A. została nominowana do prestiżowej nagrody Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii „Innowacyjne technologie i badania przyszłości”. Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznaje Centrum Inteligentnego Rozwoju – śląska spółka zajmująca się promocją polskiej nauki.

List nominacyjny

Statuetki trafiają do organizacji i osób, które wyznaczają trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, inicjując zmiany rynkowe. Nagradzane projekty mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.

Projekt badawczo-rozwojowy POIR.01.01.01-00-0395/18 pt. „Przeprowadzenie badań B+R mających na celu wdrożenie innowacyjnego produktu HydroSafeGuard & CleanAir”, za realizację którego HydroSafeGuard otrzymało nominację do tej prestiżowej nagrody, dotyczy przeprowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem produktów o działaniu oczyszczającym powietrze i chroniącym przed szkodliwym działaniem wody i innych czynników zewnętrznych. W ramach realizacji projektu powstaną 4 rodzaje produktów, dedykowane 4 różnym powierzchniom:

– materiały budowlane,

– drewno

– szkło

– metal.

Wspólną cechą produktów będzie uzyskanie funkcji „filtra” (który usunie z niego szkodliwy dla użytkownika i środowiska naturalnego formaldehyd szkodliwe substancje organiczne) powietrza z właściwościami ochronnymi.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas 6. Forum Inteligentnego Rozwoju, planowanego na 26-29 września 2021 roku w Toruniu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.